Regulamin

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części jako: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Wynajmujący” - Tokyo Studio Piotr Gorzkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, NIP: 525-234-27-48, REGON: 363767832, mający prawa do wynajmu powierzchni sali tanecznej.
 2. Strona” - niniejsza strona internetowa, znajdująca się pod adresem https://dance.tokyostudio.pl
 3. Najemca” - osoba fizyczna wynajmująca powierzchnię sali tanecznej od Wynajmującego.

§ 2
SALA TANECZNA

 1. Do dyspozycji Najemcy jest 1 sala przeznaczona do tańca i sesji zdjęciowych.
 2. Sala znajduje się pod adresem ul. Kabaretowa 21, Warszawa (budynek B, ostatnie drzwi, pierwsze piętro).
 3. Sala dostępna jest całodobowo i w każdy dzień tygodnia, jednak tylko po uprzedniej rezerwacji z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Sala posiada powierzchnię 58 m.kw. (12m*5m z drobnym wyłączeniem) z czego 50 jest wyłożone panelami podłogowymi.
 5. Lustra mają powierzchnię 7,5m*2m na jednej ścianie.
 6. Na sali jest klimatyzacja oraz ogrzewanie.
 7. Na wyposażeniu sali jest zestaw głośników Bluetooth.
 8. W budynku dostępne są toalety na 2 piętrze.
 9. Na holu przed salą znajduje się kamera przemysłowa, rejestrująca na podstawie wykrytego ruchu.

§ 3
REZERWACJA

 1. Zarezerwować salę można na następujące sposoby:
  1. Poprzez Stronę, po uprzedniej rejestracji konta na Stronie.
  2. Poprzez bezpośredni kontakt z obsługą sali lub biurem Tokyo Studio.
  3. Poprzez kontakt na Facebooku lub Instagramie z Tokyo Studio.
 2. Rezerwacji należy dokonać z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Po godzinie 20, najbliższej rezerwacji można dokonać dopiero o godzinie 8:00 dnia kolejnego.
 4. Rezerwację można odwołać w dowolnej chwili do 2 godzin przed jej rozpoczęciem, bez ponoszenia żadnych kar. Po tym czasie płatność za rezerwację będzie wymagana w całości, bez względu na obecność na sali. W przypadku notorycznego odwoływania rezerwacji na ostatnią chwilę, bądź zapominania o odwołaniu rezerwacji i nie stawianiu się na sali tanecznej, konto może zostać zbanowane według uznania obsługi.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Przed wejściem na parkiet, zalecana jest zmiana obuwia, zwłaszcza w miesiące jesienne oraz zimowe.
 2. Prosimy spożywać napoje poza częścią pokrytą panelami podłogowymi, aby uniknąć ich zalania (nie są wodoodporne).
 3. Prosimy o utrzymanie toalet na górze w czystości. W razie potrzeby uzupełnienia przedmiotów sanitarnych, prosimy poinformować obsługę sali.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz zakaz spożywania alkoholu na sali i w częściach wspólnych budynku.
 5. Najemca zobowiązuje się utrzymać salę w czystości.
 6. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przez Stronę bądź bezpośrednio do obsługi sali.
 7. Przy opuszczaniu sali należy wyłączyć światło, klimatyzację i zamknąć okna.

§ 5
OPŁATY

 1. Minimalny czas rezerwacji sali to 1h (60 minut).
 2. Czas wynajmu określany jest w dokładności do pół godziny, z zaokrąglaniem niepełnych godzin w górę.
 3. Koszt rezerwacji sali na 1 godzinę wynosi 40zł brutto w przypadku od 1 do 5 osób oraz 45zł brutto powyżej 5 osób.
 4. W godzinach nocnych, to jest od 22:00 do 8:00 koszt rezerwacji sali na 1 godzinę jest zmniejszony do 35zł brutto.
 5. Płatność możliwa jest gotówką u obsługi sali, przelewem na podany numer konta bankowego lub BLIKiem na wskazany przez obsługę numer telefonu.
 6. Najemca zobowiązany jest uiścić wymaganą kwotę niezwłocznie po zakończeniu swojej rezerwacji, lecz nie później niż do 7 dni od dnia zakończenia rezerwacji.
 7. Odwołanie rezerwacji nie wiąże się z żadnymi karami finansowymi.

§ 6
USZKODZENIA

 1. Wszystkie zauważone przez Najemcę uszkodzenia sali, paneli podłogowych, luster, bądź osprzętu sali, należy od razu zgłosić obsłudze sali.
 2. W przypadku uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji sali bądź niedokładnego montażu osprzętu sali, Najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za takowe uszkodzenia.
 3. W przypadku umyślnego bądź nieumyślnego uszkodzenia osprzętu sali przez Najemcę (z wyłączeniem punktu poprzedniego), Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania finansowego bądź innej formy zadośćuczynienia, do wysokości wartości powstałej szkody.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: piotr@tokyostudio.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi zarejestrowanych na Stronie użytkowników.

ostatnia aktualizacja: 1.12.2022