Wyślij zgłoszenie

W tym formularzu możesz zgłosić błędy na stronie, zauważone braki czy szkody na sali. Nie służy on do umawiania rezerwacji.